Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę rozszerzenia funkcjonalności oscyloskopu cyfrowego Tektronix typ MSO70404C (czterokanałowego) o adaptery umożliwiające rejestrację przebiegów wyładowań ESD: typ TCA-N (4 szt.) lub równoważne poprzez umożliwienie połączenie gniazd pomiarowych typu N Targetów ESD z ww. oscyloskopem.
TA/609/2015. Termin składania ofert do dnia 12.11.2015 r. do godziny 14:00.

Zapytanie ofertowe na dostawę rozszerzenia funkcjonalności oscyloskopu cyfrowego Tektronix typ MSO70404C (czterokanałowego) o adaptery umożliwiające rejestrację przebiegów wyładowań ESD: typ TCA-N (4 szt.) lub równoważne poprzez umożliwienie połączenie gniazd pomiarowych typu N Targetów ESD z ww. oscyloskopem.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/609/2015 z dnia 10.11.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy magra@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „Oferta na rozszerzenia funkcjonalności oscyloskopu cyfrowego Tektronix typ MSO70404C (czterokanałowego)” do dnia 12.11.2015 r. do godziny 14:00.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - formularz cenowy
Załącznik 2 - wzór umowy
   
Informacja o wyniku postepowania