Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na ploter frezujący CNC z wyposażeniem.
TA/377/2015, Termin składania ofert do dnia 09.11.2015 r. do godziny 15:00

 

Zapytanie ofertowe na ploter frezujący CNC z wyposażeniem.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
  Nr postępowania: TA/377/2015 z dnia 06.11.15r.
 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA PLOTER FREZUJĄCY CNC Z WYPOSAŻENIEM” do dnia 09.11.2015 r. do godziny 15:00.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - formularz cenowy
Załącznik 2 - wzór umowy
   
Informacja o wyniku postępowania