Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę na dostawę dobiegometru.
TA/376/2015. Termin składania ofert do dnia 06.11.2015 r. do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę na dostawę dobiegometru.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/376/2015 z dnia 05.11.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA DOBIEGOMETR” do dnia 06.11.2015 r. do godziny 14:00.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 
Formularz cenowy
  Wzór umowy
   
Informacja o wyniku postępowania