Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu trzech głowic do defektoskopu ultradźwiękowego UFD M800C oraz przewodu podłączenia głowic
TA/586/2015. Termin składania ofert do dnia 05.11.2015 r. do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu trzech głowic do defektoskopu ultradźwiękowego UFD M800C oraz przewodu podłączenia głowic.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/586/2015 z dnia 04.11.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy magra@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „Oferta na zestaw trzech głowic do defektoskopu ultradźwiękowego UFD M800C.” do dnia 05.11.2015 r. do godziny 14:00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 
Formularz cenowy
   
Informacja o wyniku postępowania