Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę na dostawę zestawu przetworników drgań.
TA/374/2015. Termin składania ofert do dnia 04.11.2015 r. do godziny 14:00.

Zapytanie ofertowe na dostawę na dostawę zestawu przetworników drgań.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/374/2015 z dnia 03.11.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA ZESTAW PRZETWORNIKÓW DRGAŃ” do dnia 04.11.2015 r. do godziny 14:00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 
Formularz cenowy
  Wzór umowy

 

 
  Informacja o wyniku postępowania