Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę na dostawę zestawu akcesoriów do okulografu mobilnego.
TA/370/2015. Termin składania ofert do dnia 26.10.2015 r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe na dostawę na dostawę zestawu akcesoriów do okulografu mobilnego.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/370/2015 z dnia 23.10.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA ZESTAW AKCESORIÓW DO OKULOGRAFU MOBILNEGO” do dnia 26.10.2015 r. do godziny 12:00.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 
Formularz cenowy
  Wzór umowy

 

 

Informacja o wyniku postępowania