Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn.
TA/371/2015. Termin składania ofert do dnia 26.10.2015 r. do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nr postępowania: TA/371/2015 z dnia 22.10.15r.
 
Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA ENDOSKOP I LASEROWE NARZĘDZIA DO POMIARÓW GEOMETRYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN ” do dnia 26.10.2015 r. do godziny 10:00.

 

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe 
Formularz cenowy
   
  Informacja o wyniku postępowania