Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę mikrofonów pomiarowych.
TA/550/2015. Termin składania ofert do dnia 23.10.2015 r. do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę mikrofonów pomiarowych.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nr postępowania: TA/550/2015 z dnia 22.10.15 r.
 
Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy grszc@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA MIKROFONY POMIAROWE” do dnia 23.10.2015 r. do godziny 14:00.

 

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe 
Formularz cenowy
   Wzór umowy
   Informacja o wyniku postępowania