Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu monitoringu wizyjnego oraz interkomu do kabiny audiometrycznej.
TA/369/2015. Termin składania ofert do dnia 22.10.2015 r. do godziny 12:00.

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu monitoringu wizyjnego oraz interkomu do kabiny audiometrycznej.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/369/2015 z dnia 21.10.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA ZESTAW MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ INTERKOMU DO KABINY AUDIOMETRYCZNEJ” do dnia 22.10.2015 r. do godziny 12:00.

 

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe 
Formularz cenowy
   
  Informacja o wyniku postępowania