Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż siedmiu zespołów oczyszczania sprężonego powietrza.
TA/368/2015. Termin składania ofert do dnia 20.10.2015 r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż siedmiu zespołów oczyszczania sprężonego powietrza.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nr postępowania: TA/368/2015 z dnia 19.10.15r.

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SIEDMIU ZESPOŁÓW ELEMENTÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA” do dnia 20.10.2015 r. do godziny 12:00.

 

 

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe 
Formularz cenowy
  Wzór umowy
  Informacja o wyniku postępowania