Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż zabudowy szatni w budynku laboratoryjnym „Tech-Safe-Bio”
EZ/10/2015. Termin składania ofert do dnia 2015-10-15 do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż zabudowy szatni w budynku laboratoryjnym „Tech-Safe-Bio”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: EZ/10/2015 z dnia 13.10.2015 r.

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy haprz@ciop.pl lub w formie pisemnej do dnia 15.10.2015 r.  do godz. 12:00 na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

nr pok. 335 – Kancelaria

 

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe 
Formularz cenowy
Wzór umowy
Szatnia - lokalizacja
Szatnia - zabudowa przyścienna
Szatnia - wieszak
   
Informacja o wyniku postępowania