Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu monitoringu wizyjnego oraz interkomu do kabiny audiometrycznej.
TA/366/2015. Termin składania ofert do dnia 2015-10-15 do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu monitoringu wizyjnego oraz interkomu do kabiny audiometrycznej.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/366/2015 z dnia 13.10.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „ OFERTA NA ZESTAW MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ INTERKOMU DO KABINY AUDIOMETRYCZNEJ” do dnia 15.10.2015 r. do godziny 14:00.

 

Załączniki: