Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę destylarki do wody
TA/363/15. Termin składania ofert do dnia 2015-10-12 do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę destylarki do wody.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/363/15 z dnia 08.10.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „ OFERTA NA DESTYLARKĘ DO WODY” do dnia 12.10.2015 r. do godziny 14:00.

 

Załączniki: