Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę i instalację wysokowydajnego przenośnego wyciągu miejscowego o wydajności co najmniej 17m^3/min.
TA/362/2015. Termin składania ofert do dnia 2015-10-09 do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę i instalację wysokowydajnego przenośnego wyciągu miejscowego o wydajności co najmniej 17m3/min.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/362/2015 z dnia 06.09.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ WYSOKOWYDAJNEGO WYCIĄGU MIEJSCOWEGO” do dnia 09.10.2015 r. do godziny 14:00.

 

Załączniki: