Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń ręcznego transportu bliskiego maszyn i ich elementów.
TA/361/2015. Termin składania ofert do dnia 2015-10-09 do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń ręcznego transportu bliskiego maszyn i ich elementów.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/361/2015 z dnia 06.09.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „ OFERTA NA URZĄDZENIA RĘCZNEGO TRANSPORTU BLISKIEGO MASZYN I ICH ELEMENTÓW” do dnia 09.10.2015 r. do godziny 14:00.

 

Załączniki: