Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę defektoskopu ultradźwiękowego z wyposażeniem
TA/359/15. Termin składania ofert do dnia 06.10.2015 r. do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę defektoskopu ultradźwiękowego z wyposażeniem.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nr postępowania: TA/359/15 z dnia 30.09.15r.
 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY” do dnia 06.10.2015 r. do godziny 14:00.

 

Załączniki: