Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę rolet, żaluzji pionowych typu verticale oraz folii wraz z ich montażem w otworach okiennych i drzwiowych w pomieszczeniach laboratoryjnych budynku „Tech-Safe-Bio”
EZ/8/2015. Termin składania ofert do dnia 22.09.2015 do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe na dostawę rolet, żaluzji pionowych typu verticale oraz folii wraz z ich montażem w otworach okiennych i drzwiowych w pomieszczeniach laboratoryjnych budynku „Tech-Safe-Bio”

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: EZ/8/2015 z dnia 18.09.2015 r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy haprz@ciop.pl lub w formie pisemnej do dnia 22.09.2015 r.  do godz. 12 00 na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

nr pok. 335 - Kancelaria

 

Załączniki: