Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu elementów stanowiska i urządzeń wspomagających pracę przy komputerze dla osób niepełnosprawnych wzrokowo i ruchowo.
TA/358/15. Termin składania ofert do dnia 2015-09-23 do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu elementów stanowiska i urządzeń wspomagających pracę przy komputerze dla osób niepełnosprawnych wzrokowo i ruchowo.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nr postępowania: TA/358/15 z dnia 18.09.15r.

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA DOSTAWĘ ZESTAWU ELEMENTÓW STANOWISKA I URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ PRZY KOMPUTERZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO I RUCHOWO - CZĘŚĆ ....” do dnia 23.09.2015 do godziny 14:00.

 

Załączniki: