Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż akcesoriów do komory do badań psychoakustycznych.
TA/357/15. Termin składania ofert do dnia 2015-09-18 do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż akcesoriów do komory do badań psychoakustycznych.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/357/15 z dnia 17.09.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej do dnia 18.09.2015r.  do godz. 10 00 na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

nr pok. 335 - Kancelaria

z informacją "OFERTA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ AKCESORIÓW DO KOMORY DO BADAŃ PSYCHOAKUSTYCZNYCH"

 

Załączniki: