Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę aparatów telefonicznych do pomieszczeń laboratoryjnych budynku „Tech-Safe-Bio”
EZ/6/2015. Termin składania ofert do dnia 2015-09-15 do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe na dostawę aparatów telefonicznych do pomieszczeń laboratoryjnych budynku „Tech-Safe-Bio”

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy haprz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego:

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

nr pok. 335 - Kancelaria

 

z informacją „oferta na dostawę aparatów telefonicznych do pomieszczeń laboratoryjnych budynku Tech-Safe-Bio” do dnia 15.09.2015 do godziny 12:00.

 

Nr postępowania: EZ/6/2015 z dnia 10.09.15r.

 

Załączniki: