Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu przetworników sił.
TA/356/15. Termin składania ofert do dnia 11.09.2015 do godziny 14:00.

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu przetworników sił.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA ZESTAW PRZETWORNIKÓW SIŁ” do dnia 11.09.2015 do godziny 14:00.

 

Nr postępowania: TA/356/15 z dnia 07.09.15r.

 

Załączniki: