Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na przeniesienie stanowiska systemu automatyzacji badań optoelektronicznych oraz komory klimatycznej do budynku laboratoryjnego „Tech-Safe-Bio”
EZ_5_2015. Termin składania ofert do dnia 7.09-20015 do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe na przeniesienie stanowiska systemu automatyzacji badań optoelektronicznych oraz komory klimatycznej do budynku laboratoryjnego „Tech-Safe-Bio”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć w formie pisemnej do dnia 07.09.2015 r.  do godz. 12 00 na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut BadawczyEZ_5_2015_Zapytanie.pdf

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

nr pok. 335 – Kancelaria z dopiskiem na kopercie oferta na wykonanie, przeniesienia stanowiska systemu automatyzacji badań optoelektronicznych  oraz komory klimatycznej do budynku laboratoryjnych Tech-Safe-Bio
 
 
Nr postępowania: TA/355/15
data:  03.09.15r.
 
Załączniki: