Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu słuchawek elektrodynamicznych z przedwzmacniaczem
TA/355/15. Termin składania ofert do dnia 04.09.2015 do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu słuchawek elektrodynamicznych z przedwzmacniaczem.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
 
kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA ZESTAW SŁUCHAWEK POMIAROWYCH ELEKTRODYNAMICZNYCH Z PRZEDWZMACNIACZEM” do dnia 04.09.2015 do godziny 14:00.
 
Nr postępowania: TA/355/15
data:  03.09.15r.
 
Załączniki: