Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę źródła promieniowania elektromagnetycznego z pasma E, z wyposażeniem
TA/354/15. Termin składania ofert do dnia 2015-09-07 do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę źródła promieniowania elektromagnetycznego z pasma E.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą)  na adres Zamawiającego: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

 

kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Z PASMA E”  do dnia 7.09.2015 r.  do godz.14:00.
 
Nr postępowania: TA/354/15
data: 01.09.2015
 
Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy

Wzór umowy

 

   

Informacja o wyniku postępowania