Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę czterech fabrycznie nowych wytrząsarek
TA/353/15. Termin składania ofert do dnia 01.09.2015 do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę czterech fabrycznie nowych wytrząsarek.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć w formie pisemnej do dnia 1.09.2015 r.  do godz.14:00 na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

 

nr pok. 335 – Kancelaria z dopiskiem na kopercie „OFERTA NA WYTRZĄSARKI
 
Nr postępowania: TA/353/15
data: 26.08.2015
 
Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy

Wzór umowy

   

Informacja o wyniku postępowania