Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu słuchawek elektrodynamicznych z przedwzmacniaczem.
TA/352/15. Termin składania ofert do dnia 28.08.2015 do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu słuchawek elektrodynamicznych z przedwzmacniaczem.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA ZESTAW SŁUCHAWEK POMIAROWYCH ELEKTRODYNAMICZNYCH Z PRZEDWZMACNIACZEM” do dnia 28.08.2015 do godziny 14:00.

 

Nr postępowania: TA/352/15
data:  24.08.15r.
 
 
Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

 Formularz cenowy

Wzór umowy

   
Informacja o wyniku postępowania