Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę aparatu do pomiaru sprawności widzenia
TA/350/15. Termin składania ofert do dnia 28.08.2015 do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę aparatu do pomiaru sprawności widzenia.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA APARAT DO POMIARU SPRAWNOŚCI WIDZENIA” do dnia 28.08.2015 do godziny 14:00.

 

Nr postępowania: TA/350/15 
data: 19.08.2015
 
Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

 Formularz cenowy

Wzór umowy

   

Informacja o wyniku postępowania