Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego termobloku z funkcją mieszania.
TA/346/15. Termin składania ofert do 20.08.2015r. do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego termobloku z funkcją mieszania.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA TERMOBLOK Z FUNKCJĄ MIESZANIA” do dnia 20.08.2015 do godziny 14:00.

 

Nr postępowania: TA/346/15
data: 17.08.2015
 
Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

 Formularz cenowy

Wzór umowy

   
Informacja o wyniku postępowania