Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch fabrycznie nowych układów oczyszczania powietrza.
TA/345/15. Termin składania ofert do dnia 10.08.2015 do godziny 14:00

 

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch fabrycznie nowych układów oczyszczania powietrza.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA UKŁADY OCZYSZCZANIA POWIETRZA” do dnia 10.08.2015 do godziny 14:00.

 

Nr postępowania: TA/345/15

data: 06.08.2015

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.08.2015
Informacja o wyniku postępowania