Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę czterech fabrycznie nowych przetworników różnicy ciśnień
TA/343/15. Termin składania ofert do dnia 10.08.2015 do godziny 14:00

 

Zapytanie ofertowe na dostawę czterech fabrycznie nowych przetworników różnicy ciśnień.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA PRZETWORNIKI RÓŻNICY CIŚNIEŃ” do dnia 10.08.2015 do godziny 14:00.

 

Nr postępowania: TA/343/15

data: 06.08.2015

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zamawiający, przekazuje następujące informacje w związku z pytaniem złożonymi w przedmiotowym postępowaniu

 

WYJAŚNIENIA:

 

7.08.2015

 

Pytanie 1

W nawiązaniu do umieszczonego na Państwa stronie zapytania na dostawę przetworników różnicy ciśnień zwracam się z następującym pytaniem.

Czy Państwo dopuszczają dostawę przetworników różnicy ciśnień, których zakres redukcji zakresu nominalnego wynosi 40…100% (zamiast 10…100%)?

 

Odpowiedź:

Tak dopuszczamy przetworniki różnicy ciśnień, których zakres redukcji zakresu nominalnego wynosi 40…100% przy zachowaniu pozostałych parametrów przetworników (przy założeniu wymaganej w specyfikacji dokładności).

  


 

 

12.08.2015
Informacja o wyniku postępowania