Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch fabrycznie nowych osuszaczy
TA/344/15. Termin składania ofert do dnia 10.08.2015 do godziny 14:00

 

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch fabrycznie nowych osuszaczy.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nr postępowania: TA/344/15 z dnia 06.08.15r.
 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA OSUSZACZE POWIETRZA” do dnia 10.08.2015 do godziny 14:00.

 

Nr postępowania: TA/344/15,

data: 06.08.2015 r.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zamawiający, przekazuje następujące informacje w związku z pytaniem złożonymi w przedmiotowym postępowaniu

 

WYJAŚNIENIA:

 

10.08.2015

 

Pytanie 1:
Czy zamawiający zgadza się na to by: na wylocie osuszacza znajdowała się na stałe złączka ½ cala zaś realizacja systemu metrycznego odbywała się za pomocą przejściówki na 8 mm ? Na wlocie końcówki realizowane będą wymiennie.

 

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przejściówek na wylocie w systemie metrycznym (przejściówka minimum 8 mm). Na wylocie na stałe powinna być zamontowana złączka 1/2”. Zamawiający wymaga, aby przejściówki (do każdego osuszacza  minimum 1 szt. przejściówki na wylocie) zostały dostarczone wraz z osuszaczami. Wymaga się, aby zastosowanie przejściówek zapewniało szczelność układu.

  


 

 

 

12.08.2015
Informacja o wyniku postępowania