Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na wykonanie peryferyjnego układu elektronicznego i oprogramowania dla systemu wbudowanego opartego na systemie Linux
TP-100/2015. Termin składania ofert do dnia 24.07.2015 do godziny 16:00

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie peryferyjnego układu elektronicznego i oprogramowania dla systemu wbudowanego opartego na systemie Linux

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Nr postępowania: TP-100/2015 z dnia 16.07.15r.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - wzór umowy
   
  Informacja o wyniku postępowania