Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch fabrycznie nowych kuchenek mikrofalowych oraz pięciu fabrycznie nowych chłodziarek z zamrażalnikiem
TA/342/15. Termin składania ofert do dnia 19.06.2015 do godziny 14:00.

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch fabrycznie nowych kuchenek mikrofalowych oraz pięciu fabrycznie nowych chłodziarek z zamrażalnikiem.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Nr postępowania: TA/342/15 z dnia 12.06.2015r.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - formularz cenowy
Załącznik 2 - wzór umowy
   
Iinformacja o wyniku postępowania