Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na system monitoringu audiowizualnego.
TA/237/15. Termin składania ofert do dnia 19.06.2015 do godz. 14:00

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego system monitoringu audiowizualnego.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Nr postępowania: TA/237/15 z dnia 24.04.15r.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - formularz cenowy
Załącznik 2 - wzór umowy
   
Wyjaśnienia dla Wykonawców
   
Informacja o wyniku postępowania