Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na wykonanie elementów reklamy świetlnej na dachu budynku Laboratorium Tech-Safe-Bio.
EZ-1/2015

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie elementów reklamy świetlnej na dachu budynku Laboratorium Tech-Safe-Bio.

 

Nr postępowania: EZ-1/2015,

data: 13.03.2015 r.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
   Informacja o wyniku postępowania