Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. Dostawa i instalacja w CIOP-PIB w Warszawie fabrycznie nowego aparatu do amplifikacji w czasie rzeczywistym
OA/ZO-26/2021/2; Termin i godzina składania ofert: do dnia 05.11.2021 r. godz. 12.00

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. na:

- Dostawa i instalacja w CIOP-PIB w Warszawie fabrycznie nowego aparatu do amplifikacji w czasie rzeczywistym 

 

Nr sprawy: OA/ZO-26/2021/2

 

Termin i godzina składania ofert: do dnia 05.11.2021 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do CIOP-PIB).

 

Adres email, na który mają być składane oferty: magra@ciop.pl; lucho@ciop.pl

 

Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyniku postępowania