Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. Wykonanie i dostawa modeli urządzeń do dynamicznego skracania drogi spadania z wysokości
NO/OZ-20.10/2021; Termin i godzina składania ofert: do dnia 28 października 2021 r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na:

- Wykonanie i dostawa modeli urządzeń do dynamicznego skracania drogi spadania z wysokości

 

Nr sprawy: NO/OZ-20.10/2021

Termin i godzina składania ofert: do dnia 28 października 2021 r. godz. 12:00

Adres email, na który mają być składane oferty: majac@ciop.lodz.pl

 

 

Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyniku postępowania