Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. Usługa organizacji i przeprowadzenia międzynarodowej konferencji w dniach 13-15 czerwca 2022 r. w formie transmisji na żywo on-line
SZ/ZO-23/2021; Termin i godzina składania ofert : do dnia 19 października 2021 r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na:

- Usługa organizacji i przeprowadzenia międzynarodowej konferencji w dniach 13-15 czerwca 2022 r. w formie transmisji na żywo on-line

 

Nr sprawy: SZ/ZO-23/2021

Termin i godzina składania ofert : do dnia 19 października 2021 r. godz. 12:00

Adres email, na który mają być składane oferty: kabus@ciop.pl i mabor@ciop.pl

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 i nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
   
  Informacja o unieważnieniu zapytania