Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na - Wykonanie formy badawczej przeznaczonej do wytwarzania uszczelnień części twarzowych sprzętu ochrony układu oddechowego
NO/NO1/ZO-1/2021; Termin i godzina składania ofert: do dnia 7 września 2021 r. godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na:
Wykonanie formy badawczej przeznaczonej do wytwarzania uszczelnień części twarzowych sprzętu ochrony układu oddechowego.


Nr sprawy:  NO/NO1/ZO-1/2021

Termin i godzina składania ofert : do dnia 7 września 2021 r. godz. 10:00


Adres email, na który mają być składane oferty: maokr@ciop.lodz.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 i nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
   
Informacja o wyniku postępowania