Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na - "Wykonanie systemu przeznaczonego do kontrolowanego (hasłem dostępu) udostępniania w Internecie, zarządzania i edycji interaktywnych ćwiczeń komputerowych. W ramach systemu przewidziane jest wykonanie przez Wykonawcę 18 interaktywnych ćwiczeń komputerowych wg scenariuszy dostarczonych przez Zamawiającego"
CE/ZO-2/2021; Termin i godzina składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2021 r. godz. 13.00

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na
Wykonanie systemu przeznaczonego do kontrolowanego (hasłem dostępu) udostępniania w Internecie, zarządzania i edycji interaktywnych ćwiczeń komputerowych. W ramach systemu przewidziane jest wykonanie przez Wykonawcę 18 interaktywnych ćwiczeń komputerowych wg scenariuszy dostarczonych przez Zamawiającego.


Nr sprawy:  CE/ZO-2/2021

Termin i godzina składania ofert : do dnia 31 sierpnia 2021 r. godz. 13.00


Adres email, na który mają być składane oferty: betar@ciop.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 i nr 2 do ZO w wersji edytowalnej