Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na: Dostawę bezprzewodowego systemu akwizycji danych
OA/ZO-28/2021; Termin i godzina składania ofert : do dnia 31 sierpnia 2021 r. godz. 12.00

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na
Dostawę bezprzewodowego systemu akwizycji danych

Nr sprawy:  OA/ZO-28/2021

Termin i godzina składania ofert : do dnia 31 sierpnia 2021 r. godz. 12.00

Adres email, na który mają być składane oferty: pikow@ciop.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 i nr 2 do ZO w wersji edytowalnej