Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na "Wykonanie systemu przeznaczonego do kontrolowanego (hasłem dostępu) udostępniania w Internecie, zarządzania i edycji interaktywnych ćwiczeń komputerowych"
Termin składania do 19.08.2021 r. do godz. 12:00

 

Szacowanie wartości zamówienia na:
"Wykonanie systemu przeznaczonego do kontrolowanego (hasłem dostępu) udostępniania w Internecie, zarządzania i edycji interaktywnych ćwiczeń komputerowych".

Termin składania do dnia 19 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00

Uprzejmie prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 19 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00 na adres: betar@ciop.lodz.pl. Dodatkowe informacje udzielane zostaną pod numerem tel. 22 623 37 56.

 

Niniejsze zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Załącznik nr 1 - "Szacowanie wartości zamówienia"
Załącznik nr 2 - "Formularz ofertowy" w wersji edytowalnej