Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na Usługę przeprowadzenia warsztatów grupowych online w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego program szkoleniowy, którego celem jest zwiększenie poziomu kapitału psychologicznego w grupie pracowników fizycznych i umysłowych w wieku 50+
NE/ZO-17/2021; Termin i godzina składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2021 r. godz. 10.00

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na
-  Usługę przeprowadzenia warsztatów grupowych online w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego program szkoleniowy, którego celem jest zwiększenie poziomu kapitału psychologicznego w grupie pracowników fizycznych i umysłowych w wieku 50+

Nr sprawy:  NE/ZO-17/2021

Termin i godzina składania ofert : do dnia 19 sierpnia 2021 r. godz. 10.00

Adres email, na który mają być składane oferty: alsta@ciop.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do ZO w wersji edytowalnej
   
Informacja o wyniku postępowania