Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na "Usługę przeprowadzenie badań kwestionariuszowych wśród osób wykonujących nowe formy pracy metodą CAWI"
NE/ZO-18a/2021; Termin składania do dnia 5 sierpnia 2021r. godz. 16:00

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp:
- "Usługa przeprowadzenie badań kwestionariuszowych wśród osób wykonujących nowe formy pracy metodą CAWI"

 

Nr sprawy: NE/ZO-18a/2021

 

Termin składania ofert:  do dnia 5 sierpnia 2021r. godz. 16:00

 

Adres email, na który mają być składane oferty: zomoc@ciop.pl

 

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1 i nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
Zmiana zapytania ofertowego
   Informacja o wyniku postępowania