Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na "Analizę statystyczną wyników badań kwestionariuszowych oraz wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych wśród osób z niepełnosprawnościami"
NE/ZO-24/2021; Termin składania ofert do dnia: 30.07.2021 r. godz. 11:00

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp:
- "Analiza statystyczna wyników badań kwestionariuszowych oraz wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych wśród osób z niepełnosprawnościami"

 

Nr sprawy: NE/ZO-24/2021

 

Termin składania ofert do dnia: 30.07.2021 r. godz. 11:00

 

E-mail/telefon do korespondencji: kahil@ciop.pl, tel. 22623 3781

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do ZO w wersji edytowalnej
Załącznik nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
Wzór umowy
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego