Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na "Zaprojektowanie i wykonanie modułu stanowiska badawczego do określania emisji nanoobiektów z materiałów pokrytych warstwami funkcjonalnymi, który umożliwi manipulację badanymi próbkami"
NC/ZO-32/2021; Termin składania ofert: do 29.07.2021 do godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp:
- "Zaprojektowanie i wykonanie modułu stanowiska badawczego do określania emisji nanoobiektów z materiałów pokrytych warstwami funkcjonalnymi, który umożliwi manipulację badanymi próbkami"

 

Nr sprawy: NC/ZO-32/2021

 

Termin składania ofert do 29.07.2021 do godz. 10:00

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
Załącznik nr 3 do ZO w wersji edytowalnej
   
Informacja o wyniku postępowania