Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na: "Wykonanie modeli urządzeń do dynamicznego skracania drogi spadania z wysokości".
Termin składania do dnia 26 lipca 2021 r. do godz. 12:00

 

Szacowanie wartości zamówienia na:
"Wykonanie modeli urządzeń do dynamicznego skracania drogi spadania z wysokości".

Termin składania do dnia 26 lipca 2021 r. do godz. 12:00

Uprzejmie prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 26 lipca 2021 r. do godz. 12:00 na adres: majac@ciop.lodz.pl. Dodatkowe informacje udzielane zostaną pod numerem tel. 042 648 02 31.

 

Niniejsze zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik do ZO Formularz oszacowania