Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp: "Usługa badania rynku dostawców i odbiorców środków ochrony indywidualnej w zakresie ochron oczu i twarzy, głowy, słuchu, ochrony dróg oddechowych (ŚOI) oraz masek medycznych w Polsce, obejmująca analizę rynku z elementami analizy konkurencji oraz prognozy trendów, wraz z opracowaniem raportu końcowego z badania"
Termin składania 15.07.2021 do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp:
- Usługa badania rynku dostawców i odbiorców środków ochrony indywidualnej w zakresie ochron oczu i twarzy, głowy, słuchu, ochrony dróg oddechowych (ŚOI) oraz masek medycznych w Polsce, obejmująca analizę rynku z elementami analizy konkurencji oraz prognozy trendów, wraz z opracowaniem raportu końcowego z badania

 

Termin składania 15.07.2021 do godz. 10:00

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
Załącznik nr 3 do ZO w wersji edytowalnej
   
   Informacja o wyniku postępowania
Informacja o ponownej ocenie ofert i wyniku postępowania