Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp: "Usługa przeprowadzenie badań wśród pracowników nowych form pracy w schemacie poprzecznym na grupie 600 badanych"
NE/ZO-18/2021; Termin składania 19.07.2021 do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp:
- Usługa przeprowadzenie badań wśród pracowników nowych form pracy w schemacie poprzecznym na grupie 600 badanych

 

Nr sprawy: NE/ZO-18/2021

 

Termin składania 19.07.2021 do godz. 15:00

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik do ZO w wersji edytowalnej
Informacja o wyniku
Informacja o ponownej ocenie