Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp: "Dostawa i instalacja w CIOP-PIB w Warszawie fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru parametrów fizjologicznych reakcji stresowej oraz prowadzaniu treningów biofeedback HRV wraz z przeprowadzeniem instruktażu"
OA/ZO-25/2021; Termin składania 14.07.2021 do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp:
- Dostawa i instalacja w CIOP-PIB w Warszawie fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru parametrów fizjologicznych reakcji stresowej oraz prowadzaniu treningów biofeedback HRV wraz z przeprowadzeniem instruktażu

 

Nr sprawy: OA/ZO-25/2021

 

Termin składania 14.07.2021 do godz. 13:00

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik do ZO w wersji edytowalnej
Informacja o wyniku postępowania